Yukarı
Çık
Av. Doğan Güney YILMAZ

Sermaye piyasası hukuku asıl olarak İngiltere'de gelişmeye başlamış, fakat bu alandaki öncülüğü daha sonra ABD üstlenmiştir. ABD'de düzenleme yetkisi başlangıçta eyaletlere bırakılmış iken 1933 ve 1934 tarihlerinde federal hükümetin çıkardığı iki kanunla federal seviyeye çekilmiş ve ikinci kanunla SEC (Securities and Exchange Commission) kurulmuştur. Sermaye piyasası hukukunun gelişimi esas olarak SEC tarafından üstlenilmiştir. ABD Yüksek Mahkemesi ve ABD Temyiz Mahkemesi de sermaye piyasası hukukunun teori ve uygulamasına büyük katkılarda bulunmuşlardır. Ülkemizde de ABD hukuku örnek alınarak, geliştirilmeye çalışılan Sermaye piyasası hukuku, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen konuları içeren bir hukuk dalıdır. Ticaret Hukuku'nun alt dalı olarak kabul edilebilir. Halka açık şirketler, borsalar, aracı kurumlar, yatırım fonları, gayrimenkul değerleme, konut finansmanı sistemi, emeklilik fonları ve daha başka çeşitli konular sermaye piyasası hukuku kapsamında ele alınabilir. Bu sebeple, sermaye piyasası ve borsa hukuku olarak adlandırdığımız bu hukuk dalında sağlıklı sonuçlar alabilmek, özellikle Amerikan sermaye piyasası hukukunu iyi bilmekten geçmektedir. Amerikan hukukuna da hakim olan Güney Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, bu hukuk dalında her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olmak üzere ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 

Dava Vekilliği Hizmetleri

 1. Haksız fiile dayanan tazminat davaları
 2. İptal davaları
 3. Sözleşmeye icazet verilmesi halinde uğranılan zararların tazmini davaları
 4. Spekülasyon ve manipülasyon ceza davaları
 5. SPK idari başvuruları

 

Danışmanlık Hizmetleri

 1. Anonim Şirketlerin Halka Açılmasının düzenlenmesi ve denetlenmesi
 2. Çağrı yükümlülüğünü gerektiren durumlar ve bu yükümlülüğü doğuran işlemler hakkında danışmanlık
 3. Hisse senetleri yatırımı hukuki danışmanlığı
 4. Sermaye piyasası araçlarının dağıtılması, ihracı, toplanması hakkında hukuki danışmanlık
 5. Sermaye piyasası araçlarının kayıt ve dağıtımından doğan hukuksal sorumluluk hakkında danışmanlık
 6. Sermaye piyasası gayrimenkul ve finans yatırımı hukuki danışmanlığı
 7. Zorunlu çağrının gerçekleştirilmesi, uygulama alanı ve zorunlu çağrıya konu ortaklıklar hakkında danışmanlık
 8. Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi

E - Tahsilat

 

 

YERİMİZ

 

İLETİŞİM

hafta içi 09:00 - 18:00

 

Cevizli Mah. Mustafa Kemal Cad. Enderun Sok.

No:15 K:3 D:7 Kartal / İstanbul

 

Telefon : 0216 457 14 61

Mobil : 0532 491 35 06

E-posta : dogan@guneyhukuk.com.tr

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © Av. Doğan Güney YILMAZ

Sitemap      Tasarım : interbim.com

Hukuki Uyarı : Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Cumhuriyeti Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez. Sitede sunulan bilgiler hakkında Güney Hukuk ve Danışmanlık Bürosu ve Av.Doğan Güney Yılmaz sorumluluk kabul etmez. Bu sitede paylaşılan bilgiler, büronun logosu ve sair veriler Güney Hukuk ve Danışmanlık Bürosu adına Av.Doğan Güney Yılmaz'a ait olup, büronun yazılı izni olmaksızın kullananlar hakkında yasal işlem yapılır.