Yukarı
Çık
Av. Doğan Güney YILMAZ

Gelişen Dünya düzeni içerisinde insanlar enerji kaynaklarını gün gittikçe daha fazla kullanmaya başlamışlardır. Enerji kaynaklarının çıkarılması, kullanımı, üretimi, tüketimi sebebiyle çeşitli kuralların varlığı da günümüz şartlarında bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu kurallar artık bir mevzuat çerçevesinde toplanmaya başlamıştır. Ancak, bu alandaki mevzuatın henüz çok yeni olması, her geçen gün şekillenen ihtiyaçlar doğrultusunda ve uygulamalara tabi olarak yeniden düzenlenmesi ve tüm bu hususların yanı sıra İdarenin işleyişinin ve idare hukuku esaslarının bilinmemesi sebebiyle bir çok konuda uyuşmazlıklar doğmaktadır. Güney Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, enerji hukuku bakımından her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 

Dava Vekilliği Hizmeti

 1. Enerji şirketlerinin kendi aralarında çıkan rekabet hukukundan doğan davalar
 2. Enerji şirketleri ile kamu arasındaki idari davalar
 3. Enerji kaçakçılığı, hırsızlığı ile ilgili cezai davalar
 4. Enerji kaynaklarının depolanması, gümrük ve antrepo işlemleri ile ilgili davalar
 5. Enerji ile ilgili tüketici davaları
 6. Enerji şirketlerinin ticari ve diğer hukuki davaları

 

Danışmanlık Hizmetleri

 1. Devletler arasındaki enerji kullanımına ve akışına ilişkin danışmanlık
 2. Emission reduction purchase agreement (ERPA), 
 3. Enerjinin çıkarılmasına, üretilmesine, enerji santrallerinin kurulmasına konu yasal mevzuat ve izinler hakkında danışmanlık
 4. Enerjinin tüketimine konu yasal mevzuat ve tüketici hukukuna ilişkin danışmanlık
 5. Enerji şirketleri arasındaki rekabet ve hukuki sorunlara ilişkin danışmanlık
 6. Enerji şirketleri ve kamu arasındaki hukuki sorunlara ilişkin danışmanlık
 7. Enerji üretim ihalelerine ilişkin danışmanlık
 8. Enerji şirketlerinin kuruluşuna ilişkin lisanslar ve mevzuat hakkında danışmanlık ile bu şirketler ile ilgili due diligence raporlarının hazırlanması,bu şirketlerin hisse devirleri
 9. Enerjinin ithalatına, ihracatına ilişkin danışmanlık
 10. Enerji kaçakçılığı ve hırsızlığıyla ilgili cezai mevzuat kapsamında danışmanlık
 11. Enerji kaynaklarının depolanması, gümrük ve antrepo işlemleri nedeniyle ortaya çıkan hukuki sorunlara ilşkin danışmanlık
 12. Enerji piyasası ile ilgili her türlü lisans başvuruları ve lisans tadilleri 
 13. Enerji santralleri için inşaat anlaşmalarının düzenlenmesi, denetlenmesi
 14. EPDK ile ilgili her türlü prosedürün gerçekleştirilmesi
 15. İmtiyaz sözleşmeleri hazırlanması, 
 16. Kömür tedarik anlaşmaları ve diğer enerji ile ilgili enerji anlaşmalarının hazırlanması
 17. Milletlerarası enerji anlaşmaları ve protokollerin yorumlanması, tercümesi ve denetlenmesi
 18. Proje finansmanları ve projeler hakkında danışmanlık
 19. Sondaj, üretim ve rehabilitasyon sözleşmeleri, 
 20. Türbin alımı anlaşmaları 
 21. Üretim paylaşım sözleşmeleri, vergi dağıtım sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri,
 22. Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi

E - Tahsilat

 

 

YERİMİZ

 

İLETİŞİM

hafta içi 09:00 - 18:00

 

Cevizli Mah. Mustafa Kemal Cad. Enderun Sok.

No:15 K:3 D:7 Kartal / İstanbul

 

Telefon : 0216 457 14 61

Mobil : 0532 491 35 06

E-posta : dogan@guneyhukuk.com.tr

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © Av. Doğan Güney YILMAZ

Sitemap      Tasarım : interbim.com

Hukuki Uyarı : Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Cumhuriyeti Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez. Sitede sunulan bilgiler hakkında Güney Hukuk ve Danışmanlık Bürosu ve Av.Doğan Güney Yılmaz sorumluluk kabul etmez. Bu sitede paylaşılan bilgiler, büronun logosu ve sair veriler Güney Hukuk ve Danışmanlık Bürosu adına Av.Doğan Güney Yılmaz'a ait olup, büronun yazılı izni olmaksızın kullananlar hakkında yasal işlem yapılır.